ReadyPlanet.com
ศธ. ขอความร่วมมือมหาวิทยลัย ปรับปฏิทินเปิดเรียนรับอาเซียน article

ศธ. ขอความร่วมมือมหาวิทยลัย ปรับปฏิทินเปิดเรียนรับอาเซียน

"สุชาติ" ลงนามประกาศ ศธ.ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เป็นช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. เริ่มปี 57…

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายรองรับในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนไว้หลายประการ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาของนักเรียนและบุคลากร การส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีทางการศึกษา โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในระดับสากล และเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะใช้เวลาศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ ครบตามหลักสูตร มีเวลาเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาไม่ต้องเร่งดำเนินการรับนักศึกษา อีกทั้งเพื่อความเป็นเอกภาพในระบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และกำกับทุกแห่งปรับปฏิทินการเปิดภาคเรียนทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เป็นช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป.
เผยแพร่

สทศ.จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาครั้งแรกของประเทศ article
ดีเดย์ 14 พ.ย. หยอดวัคซีนโปลิโอเด็ก 1.2 ล้านคน article
อยากแข็งแรงเมื่อแก่ ต้องกินนมไว้ตั้งต้นดื่มมาตั้งแต่สมัยหัวเท่ากำปั้น article
ดาวหางเรือนล้านล้านกระแทกชนกัน เกิดเป็นควันก๊าซพุ่งขึ้นทุก ๆ 6 วินาที article
มนุษย์ก็สื่อสารถึงกันด้วยกลิ่นกาย บอกให้รู้ถึงความรู้สึกกลัวและเกลียด article
'ศักดา'ลุยชุมพร ชงงบพัฒนาคุณภาพอาชีวะ 62 ล้านรับอาเซียน article
'พนิตา' จัดเต็มงานรองปลัด ศธ. article
'ชัยพฤกษ์' สั่งคุมเข้มสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ประกาศเจตนารมณ์เครือข่าย ร.ร.แพทย์อาเซียน article
นักเรียนอุตรดิตถ์อบรม 1ตำรวจ 1โรงเรียน ลดภัยยาเสพติด article
'สุชาติ'มึน! มือดีแฮกเว็บไซต์ศธ. เรียกร้องสิทธิ์วัยรุ่น article
เห็นผล! เตรียมสานต่อโครงการ 'สุภาพบุรุษอาชีวะ' article
สพป. สิงห์บุรีให้โอกาศเด็กไม่เกิน 15 ปีเรียนไม่จบเข้าเรียนต่อ article
สทศ.แนะ นร.เข้ามหาลัยตามถนัดอย่ายึดเพื่อน article
สพฐ.ชงคืนอัตราครูเกษียณแก้ขาดแคลน article
อุดมศึกษาไทยยังเป็นที่คาดหวังของสังคม
เปิดเผยกรณีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา article
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา “พัฒนาศักยภาพ ใส่ใจสังคม” article
เทคนิคการอ่านหนังสือให้เข้าใจ article
การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน article
สพฐ.แจงไม่บังคับสอบโอเน็ตจบช่วงนั้น ย้ำ นร.มีหน้าที่รักษาสิทธิ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 107/118 ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 044-811331 โทรสาร 044-830386 e-mail : info@cbac.ac.th